Address
Kemerburgaz / İSTANBUL
Date
November 2005 - November 2006
The Work
Heating System, Ventilating System, Sanitary System, Extinguishing System