Havalandırma Tesisatı

Havalandırma kapalı alanlardaki havanını değişik alet ve havalandırma tesisatı kullanılarak dışarının temiz havası ile değiştirilmesidir. İçerideki kirlenmiş hava dışarı atılır ve dış ortamdan çekilen temiz hava içeri alınır. Bu dolaşım havalandırmanın temel amacıdır. Bu sayede iç ortamın hava kalitesi korunarak ideal seviyelerde tutulması amaçlanır.

İç mekan hava kalitesinin ideal seviyelerde tutulması çok önemlidir. Sağlıklı bir çalışma ortamı için şarttır. Dünya sağlık örgütü tarafından bulunulan kapalı alanın hava kalitesi şartlarının hangi düzeylerde olması gerektiği belirlenmiştir. Sağlıklı bir çalışma ve yaşam ortamı için bu şartlar tesis edilmelidir. Havalandırma tesisatları sağlıklı hava şartlarını tesis edilmesi için kullanılır.

  1. Konfor Uygulamaları
  2. Endüstriyel Uygulamalar
  3. Yangınla Mücadele, noktalarında öne çıkmaktadır.

1. Konfor uygulamalarında; Proje hesabına göre şartlandırılan hava mekanlara klima santrali, roof-top,VRF sistemi vb. ekipmanlar ile sevk edilmektedir.

2. Endüstriyel uygulamalarda ise farklı proseslere göre mekanların veya endüstriyel makinelerin havalandırma (istenmeyen ısının, tozun, kokunun, nemli havanın vb.) ile uzaklaştırılması sağlanmaktadır.

3. Yangınla mücadele, sprinkler ve yangın dolabı ile yapılmakla birlikte, özellikle yangın sırasında ciddi tehlike oluşturan dumanın ortamdan uzaklaştırılması havalandırma uygulamaları ile yapılmaktadır.Yangın sırasında dumanın yangının bulunduğu ortamdan doğru bir şekilde uzaklaştırılması önemli iken, kaçış yollarının (koridor, yangın merdiveni, asansör vb.) mekanların da basınçlandırılması önem arz etmektedir ve bu uygulamalar da havalandırma sistemi ile sağlanmaktadır.