Sıhhi Tesisat

Sıhhi tesisat, yapı için gerekli olan suyun temini, depolanması, ısıtılması, arıtılması, basınçlandırılması ve dağıtımı, pis suyun atılması, atık suyun arıtılması ve yağmur suyu tahliyesi konularını içerir.

Temiz suyun sağlıklı bir şekilde kullanım yerlerine kadar iletilmesini, kirli ve pis suların toplanarak bina dışına çıkarılmasını sağlayan boru ağı da sıhhi tesisat işleminin kapsama alanıdır.

Firmamız; tecrübeli ve uzman kadrosu ile gelişen ve sürekli yenilenen teknolojiyi yakından takip ederek her türlü bina ve her türlü altyapı işleri için temiz su ve pis su tesisat dizayn ve uygulamasında en güvenilir hizmeti sunmaya devam ediyor.